1. Hãy mỉm cười và thư giãn. Quan trọng nhất là bạn được là chính mình. Không ai chú ý nhìn thấy sai sót nhỏ mà bạn có thể nghĩ rằng bạn có. Hãy nghĩ đến điều gì...