LỊCH THUYẾT TRÌNH

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi thuyết trình trong năm theo từng chủ đề :

Tháng 1:

07/01/2015: Học nhiếp ảnh cấp tốc

Tháng 4: