Để rèn luyện thêm kỹ năng chụp ảnh cho các học viên, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi offline thực hành:

Tháng 4: