KHÓA HỌC 2 NGÀY : NHIẾP ẢNH CẤP TỐC CƠ BẢN

Học liên tục 2 ngày liên tiếp: Thứ 7, CN
Bắt đầu từ 9h sáng – Kết thúc 5h chiều

THÁNG 7

Khóa học ngày 04 – 05/7/2015

Khóa học ngày 11 – 12/7/2015

Khóa học ngày 18 – 19/7/2015

Khóa học ngày 25 – 26/7/2015

Khoa-2-ngay-nhiep-anh

THÁNG 10

Khóa học ngày 17 – 18/10/2015

Khóa học ngày 24 – 25/10/2015

Khoa-2-ngay-nhiep-anhT10-2015

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Học ngoài trời, kết hợp lý thuyết và thực hành. Học viên chỉ cần mang theo máy ảnh. Tài liệu học lý thuyết sẽ được gửi vào email cho học viên sau buổi học.

Địa điểm: công viên Tao Đàn.

BẢO HÀNH
Các bạn có thể học lại vào các lớp tương tự nếu như thấy mình muốn trao dồi thêm.

—————————————————————————————————————————————————-

KHÓA HỌC 7 NGÀY BUỔI TỐI: NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

Học lý thuyết 3,5,7 của 2 tuần liên tiếp. Thực hành ngày CN giữa khóa
Bắt đầu từ 18h 30  – Kết thúc 20h 30

Khóa học ngày 07 – 18/7/2015

Khóa học ngày 21 – 01/8/2015

Khoa-7-ngay-nhiep-anh

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Phim trường Vì Sao Xanh: 234 Pasteur, Q.1

BẢO HÀNH
Các bạn có thể học lại vào các lớp tương tự nếu như thấy mình muốn trao dồi thêm.

—————————————————————————————————————————————————-

KHÓA HỌC 9 BUỔI: CHỈNH SỬA ẢNH PHOTOSHOP

Học 2,4,6 của 3 tuần liên tiếp
Bắt đầu từ 18h 30  – Kết thúc 20h 30

Khóa học ngày 06 – 24/7/2015

Khoa-PS

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Phim trường Vì Sao Xanh: 234 Pasteur, Q.1

BẢO HÀNH
Các bạn có thể học lại vào các lớp tương tự nếu như thấy mình muốn trao dồi thêm.